Nieuwe Wet MEDISCHE ONGEVALLEN

De Belgische wetgever heeft meer dan 20 jaar gezocht naar een wetgevende oplossing voor het probleem van de medische fouten die de patiënt opzadelen met een zware bewijslast. Een rechtzaak voeren is een dure en tijdrovende procedure. Beslommeringen die u kan verwachten: problemen om het patiëntendossier te verkrijgen, onduidelijkheden om de juiste zorgverlener aan te spreken, discussies over de juiste schadevergoeding.

Daarnaast moest de wetgever ook een uitweg vinden voor de medische ongevallen waarin geen sprake is van “aansprakelijkheid” van een zorgverlener, maar waar het toch billijk zou zijn om de benadeelden te vergoeden: de  “NO FAULT”-vergoedingsregeling.

De Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (kortweg 3Wet Medische Ongevallen3), gepubliceerd in het Staatsblad van 2 april 2010, ambieert een oplossing te zijn voor vele van de vermelde knooppunten.

Bijgevolg zal het medisch aansprakelijkheidsrecht in de toekomst een totaal andere gedaante aannemen.

Het slachtoffer zal dus niet eerst een FOUT moeten kunnen bewijzen om schadevergoeding te krijgen.

In plaats van een “gerechtelijke procedure” (die nog wel mogelijk blijft) geeft de nieuwe Wet nu de voorrang aan een administratieve procedure, te voeren voor een “Fonds Medische Ongevallen”.
Dit Fonds zal op basis van een deskundigenonderzoek uitmaken of er sprake is van aansprakelijkheid van een zorgverlender dan wel van een “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”.

Op grond van een totaal nieuwe procedure zal dan worden bepaald wie de patiënt zal vergoeden: de verzekering van de zorgverlener of het Fonds Medische Ongevallen.