Dokter Michel Van Loo zal u graag bijstaan in betwistingen rond beroepsziekten. Veel pati├źnten beseffen het niet dat ze aanspraak kunnen maken op een vergoeding wegens aantasting door een beroepsziekte.

Op grond van artikel 32 beroepsziektewet is het bewijs van een beroepsziekte geleverd in het volgende geval:

-Wanneer een persoon getroffen is door een ziekte
-Uit de lijst van beroepsziekten
-En tevens beroepshalve werd blootgesteld aan het beroepsrisico van die ziekte

Het oorzakelijk verband tussen risicoblootstelling en de ziekte wordt wettelijk en op onweerlegbare wijze vermoed.

Het bewijs van de ziekte en het bewijs van de risicoblootstelling rust op de zieke persoon.

Artikel 32 van de wet bepaalt het volgende:
“Schadeloosstelling voor beroepsziekten en voor ziekten zoals bedoeld in artikel 30bis is verschuldigd wanneer de door deze ziekte getroffen persoon aan het beroepsrisico van deze ziekte blootgesteld geweest is gedurende de ganse periode of een deel van de periode in de loop waarvan hij behoorde tot een der categorie├źn van personen bedoeld in artikel 2 of gedurende welke hij krachtens artikel 3 verzekerd was.
Er is een beroepsrisico, zoals bedoeld in het eerste lid, indien de blootstelling aan de schadelijke invloed inherent is aan de beroepsuitoefening en beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen, en indien deze blootstelling volgens algemeen aanvaarde medische inzichten, (in groepen van blootgestelde personen )de overwegende oorzaak van de ziekte vormt.”

Indien u als slachtoffer overweegt om een vordering voor beroepsziekte in te leiden dan is de lectuur van dit vonnis nuttig.

Contacteer dokter Van Loo met uw eventuele vragen hier.